Cele Fundacji 

Celami Fundacji są, między innymi:

  • Wspieranie działalności informacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej
  • Propagowanie tradycyjnych wartości kulturowych i etyczny oraz postaw obywatelskich i prospołecznych
  • Wspieranie działalności portali internetowych o charakterze wolnościowym
  • Wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Działania Fundacji 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  • Organizację imprez i spotkań popularno-naukowych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, a także konferencji, odczytów, spotkań
  • Działalność wydawniczą o charakterze non-profit
  • Finansowanie publikacji treści o charakterze wolnościowym
  • Organizowanie kursów i staży edukacyjnych dziennikarzy

Aktualne projekty

Wolnościowe treści o ogólnopolskim zasięgu

Tworzymy i promujemy treści o charakterze wolnościowym i prawicowym. Wspieramy autorów felietonów, wywiadów, książek, filmów i pomagamy z dotarciem do szerokiego grona odbiorców.

Youtube: Tomasz Sommer 12

Wspieramy tworzenie wideofelietonów prawicowych dziennikarzy na kanałach Sommer 12, NCZAS TV i innych, tworząc kontrkulturę wolnościowego Youtube’a.

„Jedwabne. Historia Prawdziwa”

10 lipca 1941 roku, w trakcie II Wojny Światowej, w niewielkiej miejscowości Jedwabne na Podlasiu doszło do potwornej zbrodni! Do stodoły położonej na obrzeżach miejscowości siłą spędzono około 300-400 jej mieszkańców, a następnie… SPALONO ŻYWCEM. Ofiary były w większości pochodzenia żydowskiego.

Zbrodnią tą od dwudziestu lat obciążani są Polacy. Przeprosili za nich prezydenci Kwaśniewski i Komorowski, a IPN podżyrował taką wersję. Jest ona smutna, ale… czy prawdziwa? Na to pytanie odpowiada fundamentalna praca naukowa pt. „Jedwabne. Historia Prawdziwa„, którą w 2021 na światło dzienne wystawi zespół Fundacji „Najwyższy Czas!”. 

XII KONFERENCJA PRAWICY WOLNOŚCIOWEJ 22-23.04.23

Kolejna odsłona naszej cyklicznej imprezy, której dwie edycje organizujemy corocznie! Najgłośniejsze nazwiska środowiska wolnościowego i prawicowego. Ostre dyskusje, ciekawe filmy, interesujące spotkania i wiele więcej!