Dokumenty Fundacji

Statut Fundacji Najwyższy Czas!

Odpis KRS Fundacji Najwyższy Czas!

DOKUMENTY FUNDACJI ZA ROK 2022:

DOKUMENTY FUNDACJI ZA ROK 2021:

DOKUMENTY FUNDACJI ZA ROK 2020: