Odpis KRS

Poniżej zamieszczamy odpis z wpisu rejestracyjnego Fundacji Najwyższy Czas w Krajowym Rejestrze Sądowym: