Statut Fundacji

Poniżej zamieszczamy kopię statutu Fundacji Najwyższy Czas: